Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Twardogóra 

Informacje, ogłoszenia
OGŁOSZENIE

1.12.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje wyniki naboru na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki nieruchomościami.
CZYTAJ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE

28.11.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje wyniki naboru na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska.
CZYTAJ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE

20.11.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki nieruchomościami.
CZYTAJ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE

20.11.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska.
CZYTAJ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE

03.11.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki nieruchomościami.
CZYTAJ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE

03.11.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska.
CZYTAJ WIĘCEJ

DECYZJA

21.10.2008 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. ""Przebudowa nawierzchni i zagospodarowania terenu Rynek Ogrodowa w Twardogórze"
CZYTAJ WIĘCEJ

DECYZJA

13.10.2008 r.

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. ""Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową drogi gminnej dla wsi Moszyce""
CZYTAJ WIĘCEJ

DECYZJA

01.10.2008 r.

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Budowa budynku gospodarczo - usługowego (zakład stolarsko - meblarski) w Grabownie Wielkim, gm. Twardogóra"
CZYTAJ WIĘCEJ

DECYZJA

26.09.2008 r.

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Gola Wielka - Chełstów wraz z kanalizacją deszczową, przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448, wylotem wód opadowych do rowu, przebudową infrastruktury technicznej oraz ze zjazdami na posesje"
CZYTAJ WIĘCEJ

ZAWIADOMIENIE

23.09.2008 r.

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Projekt przebudowy nawierzchni i zagospodarowania terenu Rynek Ogrodowa w Twardogórze"
CZYTAJ WIĘCEJ

INFORMACJA

22.09.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje wynik naboru na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości.
CZYTAJ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE

16.09.2008 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 2 AM 10 położonej w obrębie Twardogóra
CZYTAJ WIĘCEJ

INFORMACJA

10.09.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje wynik naboru na stanowisko urzędnicze do spraw oświaty.
CZYTAJ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE

03.09.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości.
CZYTAJ WIĘCEJ

POSTANOWIENIE

03.09.2008 r.

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze"
CZYTAJ WIĘCEJ

POSTANOWIENIE

02.09.2008 r.

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową i przebudową drogi gminnej dla wsi Moszyce"
CZYTAJ WIĘCEJ

POSTANOWIENIE

01.09.2008 r.

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Projekt przebudowy nawierzchni i zagospodarowania terenu Rynek Ogrodowa w Twardogórze"
CZYTAJ WIĘCEJ

POSTANOWIENIE

25.08.2008 r.

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Gola Wielka – Chełstów wraz z kanalizacją deszczową, przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448, wylotem wód opadowych do rowu, przebudową infrastruktury wraz ze zjazdami na posesje"
CZYTAJ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE

14.08.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze do spraw ksiegowości.
CZYTAJ WIĘCEJ

POSTANOWIENIE

01.08.2008 r.

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej Nrr 1 w Twardogórze"
CZYTAJ WIĘCEJ

POSTANOWIENIE

01.08.2008 r.

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze"
CZYTAJ WIĘCEJ

DECYZJA

29.07.2008 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi 1480 na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego"
CZYTAJ WIĘCEJ
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

28.07.2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do dzierżawy.
CZYTAJ WIĘCEJ
ZAWIADOMIENIE

23.07.2008 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa sali gimnastycznej przy zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze"
CZYTAJ WIĘCEJ
ZAWIADOMIENIE

16.07.2008 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni i zagospodarowania terenu Rynek Ogrodowa w Twardogórze"
CZYTAJ WIĘCEJ
ZAWIADOMIENIE

14.07.2008 r.

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze, ul. Św. Jadwigi"
CZYTAJ WIĘCEJ
POSTANOWIENIE

14.07.2008 r.

Postanowienie w sprawie inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Gola Wielka - Chełstów wraz z kanalizacją deszczową, przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448, wylotem wód opadowych do rowu, przebudową infrastruktury oraz ze zjazdami na posesje"
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

09.07.2008 r.

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa płyty Rynku w Twardogórze wraz z sieciami"
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

02.07.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze do spraw oświaty.
CZYTAJ WIĘCEJ
ZAWIADOMIENIE

27.06.2008 r.

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze"
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

25.06.2008 r.

Dotyczy: "Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Grabowno Małe"
CZYTAJ WIĘCEJ
ZAWIADOMIENIE

16.06.2008 r.

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa płyty Rynku w Twardogórze wraz z sieciami"
CZYTAJ WIĘCEJ
ZAWIADOMIENIE

12.06.2008 r.

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi 1480 na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego"
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

10.06.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw oświaty
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

04.06.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Gminnego Centrum Informacji Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

03.06.2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2007r. udzielono pomocy fizycznej.
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

03.06.2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2007r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

19.05.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Gminnego Centrum Informacji Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze
CZYTAJ WIĘCEJ
POSTANOWIENIE

08.05.2008 r.

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi 1480 na odcinku od Miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego"
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

30.04.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Gminnego Centrum Informacji Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

22.04.2008 r.

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Gola Wielka - Chełstów wraz z kanalizacją deszczową, przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448, wylotem dróg opadowych do rowu, przebudową infrastruktury technicznej oraz zjazdami na posesje"
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

18.04.2008 r.

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie wsi Dąbrowa gm. Twardogóra"
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

02.04.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje informację o wyniku naboru na wolne stanowisko do spraw informatyki.
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

28.03.2008 r.

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Drogoszowice, Sądrożyce oraz wodociągu we wsi Chełstów"
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

25.03.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. informatyki.
CZYTAJ WIĘCEJ
ZAWIADOMIENIE

19.03.2008 r.

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi 1480 na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego"
CZYTAJ WIĘCEJ
ZAWIADOMIENIE

18.03.2008 r.

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie wsi Dąbrowa , gm. Twardogóra"
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

07.03.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje informację o wyniku naboru na wolne stanowisko do spraw administracyjno-prawnych.
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

06.03.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra ogłasza nabór na stanowisko do spraw informatyki. CZYTAJ WIĘCEJ
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

06.03.2008 r.

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Budowa budynku gospodarczo-usługowego w Grabownie Wielkim, gmina Twardogóra" CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

05.03.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości.
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

28.02.2008 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

28.02.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko do spraw administracyjno-prawnych. CZYTAJ WIĘCEJ
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

20.02.2008 r.

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Przebudowa płyty Rynku w Twardogórze wraz z sieciami" CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

12.02.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra ogłasza nabór na stanowisko do spraw administracyjno-prawnych. CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

11.02.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości
CZYTAJ WIĘCEJ
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

08.02.2008 r.

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi 1480 na odcinku miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego" CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

1.02.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki nieruchomościami
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

28.01.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra publikuje listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki nieruchomościami
CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

23.01.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości.
CZYTAJ WIĘCEJ
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

14.01.2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi nr 1436 D od drogi wojewódzkiej nr 448 do granicy powiatu milickiego" CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

09.01.2008 r.

URZĄD MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki nieruchomościami - CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

09.01.2008 r.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na "Zakup i dostawę kompaktora na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim" - CZYTAJ WIĘCEJ
WZÓR OFERTY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

08.01.2008 r.

POBIERZ FORMAT DOC POBIERZ FORMAT PDF
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA

08.01.2008 r.

O konkursie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. CZYTAJ WIĘCEJ
WYNIKI NABORU

04.01.2008 r.

Wyniki naboru na stanowisko kierownika referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  CZYTAJ WIĘCEJ
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA

04.01.2008 r.

W sprawie : rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze CZYTAJ WIĘCEJ
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

21.12.2007 r.

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie wsi Dąbrowa, gm. Twardogóra CZYTAJ WIĘCEJ
OGŁOSZENIE

19.12.2007 r.

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w kwartale miasta Twardogóra, zamkniętego ulicami : Plac Piastów, Rynek, Ratuszowa, Krótka. - CZYTAJ WIĘCEJ
WYNIK NABORU

 

Wyniki naboru stanowisko urzędnicze obsługi Biura Rady Miejskiej
OGŁOSZENIE

20.11.2007 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1, pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 129, poz. 902 wraz z późn. zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że zamieszczono w publicznym wykazie dane wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: "Rozbudowa istniejącej stacji kontroli pojazdów o funkcję dystrybucji paliw płynnych i LPG"

LISTA KANDYDATÓW

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

WYNIK NABORU

 

Wyniki naboru stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego...
   
WYNIKI NABORUOGŁOSZENIELISTA KANDYDATÓW
URZĄD MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE UL. RATUSZOWA 14 56-416 TWARDOGÓRA INFORMUJE O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE do spraw obsługi Biura Obsługi Petenta...
   
LISTA KANDYDATÓW 
URZĄD MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE UL. RATUSZOWA 14 56-416 TWARDOGÓRA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Obsługi Biura Rady Miejskiej...
OGŁOSZENIE

OR.1110-1/XIV/07


NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Goszcz w gminie Twardogóra
WYNIKI NABORU

wyniki naboru na stanowisko urzędnicze do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych...OGŁOSZENIE LISTA KANDYDATÓW
URZĄD MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE UL. RATUSZOWA 14 56-416 TWARDOGÓRA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Obsługi Biura Rady Miejskiej...

OGŁOSZENIELISTA KANDYDATÓWWYNIKI NABORU
URZĄD MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE UL. RATUSZOWA 14 56-416 TWARDOGÓRA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Obsługi Sekretariatu Urzędu...

OGŁOSZENIELISTA KANDYDATÓW
URZĄD MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE UL. RATUSZOWA 14 56-416 TWARDOGÓRA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE do spraw obsługi Biura Obsługi Petenta...

OGŁOSZENIE

08.10.2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: "Zmiana sposobu użytkowania hali / zakładu produkcyjnego nr 1 w Chełstówku 2a, 56-416 Twardogóra z firmy BOSCH układy hamulcowe Sp. z o.o., na Zakład Produkcji Uszczelek ILPEA Sp. z o.o., Chełstówek 2a, 56-416 Twardogóra", wydał postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. W postępowaniu w ramach którego został sporządzony raport oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 wraz z póź. zmianami) zapewniono możliwość udziału społeczeństwa...

OGŁOSZENIE

08.10.2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: "Zmiana sposobu użytkowania hali / zakładu produkcyjnego nr 2 w Twardogórze ul. Wojska Polskiego 1, 56-416 Twardogóra z firmy Fiat Auto Poland S.A. na zakład produkcyjny firmy ILPEA Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 1, 56-416 Twardogóra", wydał postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. W postępowaniu, w ramach którego został sporządzony raport oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 wraz z poź. zmianami) zapewniono możliwość udziału społeczeństwa...

ZAWIADOMIENIE

04.10.2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: " Instalacja urządzeń na istniejącym obiekcie budowlanym zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 "c" - modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 11 ZM 16 obręb Twardogóra...

OGŁOSZENIE

04.10.2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: " Instalacja urządzeń na istniejącym obiekcie budowlanym zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 "c" - modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 11 ZM 16 obręb Twardogóra...

ZAWIADOMIENIE

02.10.2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Drogoszowice, Sądrożyce oraz wodociągu we wsi Chełstów". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 47/10, 47/11, 47/12, 48/1, 48/2, 50/4, 50/5, 51/1, 52/7, 52/8, 53, 54, 55/2, 80/2, 80/4, 81/1, 81/4, 82/6, 82/9, 82/11, 83/2, 83/3, 83/4, 90/1, 126/2, 127/1, 128, 129/4, 129/6, 130/6, 130/4, 131, 132, 133, 135/6, 136/3, 136/4, 137/2,142, 143, 144/9, 144/10, 144/11, 153/2, 155/3, 155/4, 157, 158, 159/2, 160/1, 161/6, 161/8, 162/3, 162/4, 162/5, 162/8, 163/3, 164/7, 175, 186, 188, 191, 192, 206, 236, 237, AM 1 obręb Sądrożyce, na działkach nr 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 5/3, 5/17, 13, 14/5, 16/1, 16/2, 21/5, 23, 24, 25, 26, 29/2, 30/4, 31, 42/7, 43/1, 43,3, 47/1, 47/3, 52/1, 53/2, 53/3, 54, 56/1, 61/3, 63/2, 63/1, 64/2, 65/1, 65/2, 67/3, 68/1, 75/3, 83, 85/3, 86, 88/5, 97/2, 98/1, 103,8, 104, 106/4, 107/2, 109/1, 109/4, 109/5, 109/10, 116, 168, 170, 171, 174, 176, 183, 185, 193, 332, 226/1, 221/8, 331, 342 AM1 obręb Drogoszowice oraz na działkach nr 10/1, 14, 15/1, 18, 80/2, 80/3, 80/4, 88/1, 88/2, 91/8, 91/9, 110/5, 129/2, 129/3, 131/4, 134/3, 135/1, 136/3, 138, 139, 140/1, 140/2, 141/ 2, 143/3, 146/1, 148/1, 149, 151, 145/3, 150, 153/3, 153/4, 154/2, 154/3, 156, 159, 160/2, 162, 163, 164/1, 164/2, 165, 166/1, 166/3, 166/4, 166/1, 167, 168, 169/2, 170, 171/4, 171/3, 172, 182/1, 186/1, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 245, 247, 248 AM 1 obręb Chełstów, gmina Twardogóra...

OGŁOSZENIE

01.10.2007 r.

lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu na naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego...

ZAWIADOMIENIE

26.09.2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Remoncie i przebudowie nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Krzywoustego w Twardogórze". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie numer 64, 5/12, 5/14, 5/17, 65/34, 65/30 AM 25 obręb Twardogóra, gm. Twardogóra...

OGŁOSZENIE

25.09.2007 r.

lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu na naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych...

OGŁOSZENIE

20.09.2007 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2 AM 1 położonej w obrębie Drogoszowice oraz dla terenu działek nr 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 114/2 część działki 151, położonych w obrębie Sosnówka...

OBWIESZCZENIE

20.09.2007 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2 AM 1 położonej w obrębie Drogoszowice oraz dla terenu działek nr 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 114/2 część działki 151, położonych w obrębie Sosnówka...

OGŁOSZENIE

14.09.2007 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Goszcz i Moszyce w gminie Twardogóra...

OGŁOSZENIE

13.09.2007 r.

URZĄD MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE UL. RATUSZOWA 14 56-416 TWARDOGÓRA OGŁASZA NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego...


OGŁOSZENIE

07.09.2007 r.

ponowny nabór na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych...

INFORMACJA

O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWNIE WIELKIM...


ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi relacji Bukowinka (gm. Twardogóra) - Białe Błoto (gm. Dobroszyce) długości 3,45 km". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 172/3, 108/14 AM 1 obręb Bukowinka, gm. Twardogóra...

INFORMACJA

OR.1110-3/VII/07

23.08.2007 r.

Informuj

ę ,że na ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych dokumenty złożyło pięciu kandydatów , które nie spełniają...

INFORMACJA

OR.1110-3/VIII/07

23.08.2007 r.

lista kandydatów spełniaj

ących wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego...

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie odcinka rurociągu wody i przebudowie kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sienkiewicza w Twardogórze". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 80, 84, 90 AM 25 obręb Twardogóra...

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie istniejącej stacji kontroli pojazdów o funkcję dystrybucji paliw płynnych i LPG". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 84, 86, 88 AM 19 obręb Twardogóra, gm. Twardogóra...

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 w Moszycach" Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 215 AM 1 obręb Moszyce, gm. Twardogóra...

OGŁOSZENIE

OR.1110-5/VI/07


Informuję ,że na ponowne ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko do spraw drogownictwa i inwestycji...

OGŁOSZENIE

OŚ.1110/1/07


o zatrudnieniu osób na stanowisko "Opiekun uczniów w trakcie przewozu do lub ze szkoły"

INFORMACJA

OR.1110-7/V/07


o wyniku naboru na stanowisko do spraw obsługi Gminnego Centrum Informacji...

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TWARDOGÓRA (pliki proszę pobierać na dysk lokalny komputera ze względu na dużą wielkość plików)
gmina_kierunki_mapa ; gmina_uwarunkowania_mapa ; miasto_kierunki_mapa ; miasto_uwarunkowania_mapa ; studium_kierunki_treść ; studium_uwarunkowania_treść

OGŁOSZENIE - nabór

OR.1110-1/VIII/07

26.07.2007 r.

URZĄD MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE UL. RATUSZOWA 14 56-416 TWARDOGÓRA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego...

OGŁOSZENIE - nabór

OR.1110-1/VII/07

25.07.2007 r.

URZĄD MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE UL. RATUSZOWA 14 56-416 TWARDOGÓRA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych...

OGŁOSZENIE

GNO-7625-DŚ/09-O-07/07

20.07.2007 r.

o realizacji przedsięwzięcia na działce 33/14 AM 1 Moszyce...

OGŁOSZENIE - nabór

OR.1110-4/VI/07

12.07.2007 r.

URZĄD MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE UL. RATUSZOWA 14 56-416 TWARDOGÓRA OGŁASZA PONOWNY NABÓR NA STANOWISKO do spraw drogownictwa i inwestycji...

INFORMACJA - nabór

OR.0110-3/V/07

11.07.2007 r.

Informacja w sprawie listy kandydatów - stanowisko do spraw obsługi Gminnego Centrum Informacji...

INFORMACJA

OR.1110-2/III/07

27.06.2007 r.

Informacja w sprawie listy kandydatów...

OGŁOSZENIE

21.06.2007 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra...

INFORMACJA

OR.1110-9/07

21.06.2007 r.

Informacja w sprawie listy kandydatów...


OGŁOSZENIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO do spraw obsługi Gminnego Centrum Informacji...


ZAWIADOMIENIE

GNO-7625-DŚ/08-Z-01/07

12.05.2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie zbiornika na gaz płynny o poj. 2700 l, wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 26/6 AM 1 obręb Kuźnia Goszczańska, gm. Twardogóra.

ZAWIADOMIENIE

GNO-7625-DŚ/07-Z-01/07

12.05.2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie kanalizacji sanitarnej w Chełstówku". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach oznaczonej ewidencyjnie nr 1, 2, 3 AM 31, nr 1/1, 1/2, 2 AM 32 obręb Twardogóra oraz na działkach nr 38/10, 42/3, 42/4, 42/7, 42/8, 43/6, 44/1, 44/7, 50/14, 52/10, 55/6, 84, 86/1, 86/2, 87, 96 AM 1 obręb Chełstówek, gm. Twardogóra.

ZAWIADOMIENIE

GNO-7625-DŚ/09-Z-01/07

12.05.2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej wyrobów gotowych na halę montażu oraz adaptacji wiaty na malarnię, na terenie Zakładu Stolarskiego Andrzej Włodarczyk, położonego na działce nr 33/14 AM 1 obręb Moszyce w gminie Twardogóra w powiecie oleśnickim w województwie dolnośląskim"...

OGŁOSZENIE

URZĄD MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE UL. RATUSZOWA 14 56-416 TWARDOGÓRA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO do spraw drogownictwa i inwestycji...

ZAWIADOMIENIE

15.05.2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Wielkopolskiej w Twardogórze". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 2/1 AM 34 obręb Twardogóra oraz częściowo na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 2/2 i 3 AM 34 obręb Twardogóra gm. Twardogóra...

OGŁOSZENIE

OR.1110-6/III/07

07.05.2007 r.

URZĄD MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE UL. RATUSZOWA 14 56-416 TWARDOGÓRA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO do spraw ochrony środowiska...

OGŁOSZENIE

GNO-7625-DŚ/05-O-02/07

30.04.2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na "Budowie stacji bazowej PTC 46247 Nowa Wieś Goszczańska". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowanie będzie na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 99 AM 1 obręb Drągów gm. Twardogóra...

ZAWIADOMIENIE

GNO-7625-DŚ/05-Z-01/07

30.04.2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na "Budowie stacji bazowej PTC 46247 Nowa Wieś Goszczańska". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowanie będzie na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 99 AM 1 obręb Drągów gm. Twardogóra...

ZAWIADOMIENIE

GNO-7625-DŚ/04-Z-01/07

27.04.2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Kanalizacja sanitarna wsi Sosnówka". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach oznaczonej ewidencyjnie nr 174 i 332 AM 1 obręb Drogoszowice oraz działkach nr 79/7, 81/2, 135, 147, 148, 149, 205 AM 1 obręb Sosnówka gm. Twardogóra...

OBWIESZCZENIE

27.04.2007 r.

Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze...

OGŁOSZENIE

27.04.2007 r.OGŁOSZENIE

25.04.2007 r.

o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły...

INFORMACJA

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informuje...

INFORMACJA

OR.0110-3/07

18.04.2007 r.

w sprawie listy kandydatów...

ZAWIADOMIENIE

GNO-7625-DŚ/03-Z-01/07

10.04.2007 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie zakładu stolarskiego". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 639 AM 1 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra...

KOMUNIKAT

Miejska Komisja Wyborcza w Twardogórze powołana do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Twardogórze zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku podaje do publicznej wiadomości informacje o składach komisji i pełnionych funkcjach...

OGŁOSZENIE

GNO-7625-DŚ/13-O-06/06-07

29.03.2007 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie zabudowy gospodarczej na zakład usługowy branży meblowej", planowanej do realizacji na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 113/4, 114/1, AM 1 obręb Olszówka, gm. Twardogóra...

OGŁOSZENIE

OR.1110-1/II/07

27.03.2007 r.

URZĄD MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE UL. RATUSZOWA 14 56-416 TWARDOGÓRA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO do spraw ochrony środowiska...

ZAWIADOMIENIE

08.03.2007 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie odcinka sieci wodociągowej w Sosnówce, biegnącego od ujęcia wody (działka nr 202 AM 1 obręb Miodary) do sieci wodociągowej we wsi Sosnówka". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 204/74, 204/73, 212 AM 1 obręb Sosnówka, gm. Twardogóra...

INFORMACJA

o wyniku naboru na stanowisko do spraw księgowości...


OGŁOSZENIE

26.02.2007 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Goszcz w gminie Twardogóra...

INFORMACJA - OPŁATA SKARBOWA W 2007 R.
Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635), a tym samym traci moc ustawa z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. Dz 2004 r., Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.)...

OGŁOSZENIE

OR.0110-3/07

29.01.2007 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości...


OBWIESZCZENIE

12.01.2007 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Goszcz i Moszyce w gminie Twardogóra...

OGŁOSZENIE

11.01.2007 r.

URZĄD MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE UL. RATUSZOWA 14 56-416 TWARDOGÓRA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO do spraw księgowości...


ZAWIADOMIENIE

27.12.2006 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie zabudowy gospodarczej na zakład usługowy branży meblowej".

OGŁOSZENIE

18.12.2006 r.

O KONKURSIE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU POPRZEZ UDZIAŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH W 2007 ROKU...

ZAWIADOMIENIE

15.11.2006 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci wodociągowej i przyłączy w obrębie Grabowno Wielkie". Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 21/3, 25, 41, 571, 644, 657, 665 AM 1 obręb Grabowno Wielkie gm. Twardogóra.

ZAWIADOMIENIE

03.11.2006 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie ul. Aleje w Twardogórze na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 1/2, 2, 3 AM 32 obręb Twardogóra".

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek
nr 114/1, 117/6, 117/8, 117/10, 117/12, 117/13, 117/14, 117/17, 117/18, 117/20, 117/21 AM 2 położonych w obrębie Sosnówka, gmina Twardogóra...

OGŁOSZENIE

02.11.2006 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze ogłasza nabór na stanowisko GOŃCA w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra...

INFORMACJA

IT.7331-68/14/06

25.10.2006 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska...

DECYZJA

GNO - 7625-DŚ/06-08/06

21.09.2006 r.

Na podstawie art. 46 a ust. 1, 7 pkt. 4 w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 48 ust 48 ust. 2 oraz art. 56 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska...

INFORMACJA

30.08.2006 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania...

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Dolnośląskiego wojewódzkiego Konserwatora zabytków...

INFORMACJA

IT.7331-68/4/06

07.07.2006 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze w związku z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (2001r. Dz.U.Nr 62, poz.627 ze zm.) informuje...

ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/05-Z-03/06

05.07.2006 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 47 109 (1451D). Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 108, 23 i 24/6 AM 2 obręb Grabowno Male, gm. Twardogóra.

ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/04-Z-03/06

07.06.2006 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi Drogoszowice - Chełstów". Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 185 AM 1 obręb Drogoszowice oraz dz. nr 186/1, 182/1, 198 AM 1 obręb Chełstów gm. Twardogóra.

ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/03-Z-03/06

07.06.2006 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie drogi Sądrozyce - Chełstówek". Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 191 AM 1 obręb Sądrożyce oraz dz. nr 87 i 86/2 AM 1 obręb Chełstówek, gm. Twardogóra

ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/02-Z-03/06

07.06.2006 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie ul. Bocznej w Twardogórze". Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 1,2 AM 27 obręb Twardogóra gm. Twardogóra.

ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/06-Z-03/06

05.07.2006 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie ulicy Polnej, Akacjowej, Wierzbowej, Kasztanowej i ciągów pieszych wraz z infrastrukturą podziemną - kanalizacja deszczową, kanalizacja sanitarną, wodociągiem, oświetleniem ulicznym - na osiedlu mieszkaniowym w Twardogórze". Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 9/2, 13/3, 14/4, 35/2 36/2 36/5, 37/2, 38, 64/1, 77, 86, 92, 94, 96, 98, 100, 126, 127, 144, 145, 149 AM 23, 1 AM 24, 1, 22/2 AM 35 obręb Twardogóra, gm. Twardogóra

ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/07-Z-03/06

06.07.2006 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej łączącej wsie: Drogoszowice i Sosonówka". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 225/80, 226/1,332 AM 1 obręb Drogoszowice oraz dz. nr 43/8, 92/3, 94/4, 94/5. 135, 161 AM 1 i 220 AM 2 obręb Sosnówka, gm. Twardogóra.

ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/08-Z-03/06

06.07.2006 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie zbiornika podziemnego LPG o pojemności V 2,7 m3, do zasilania gazem płynnym budynku mieszkalnego usytuowanego w miejscowości : Bukowinka, dz. nr 108/21". Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 108/21 obreb Bukowinka, gm. Twardogóra

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wyborze oferty...

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wyborze oferty...

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wyborze oferty...

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wyborze oferty...

OBWIESZCZENIEObwieszczenie Dolnośląskiego wojewódzkiego Konserwatora zabytków o wszczęciu postępowania...


ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/05-Z-06/05-06

20.02.2006 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 wraz z póź. zm.) informuje...

OGŁOSZENIE

2/2006

20.02.2006 r.

Ogłoszenie nr 2/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 lutego 2006 roku o wyborze ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez udział dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Twardogóra w zajęciach sportowych w 2006 roku.


ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/01-Z-01/06

13.02.2006 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci i przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce 352/8 AM 3 obręb Grabowno Wielkie"


ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/08Z-01/05

30.12.2005 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Wykonaniu stacji bazowej telefonii komórkowej GSM nr BT-34029 Twardogóra"


OGŁOSZENIE

GNO - 7625-DŚ/08-O-02/05

30.12.2005 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Wykonaniu stacji bazowej telefonii komórkowej GSM nr BT-34029 Twardogóra"


Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
ogłasza konkurs ofert na oprawę techniczną imprez związanych z obchodami "Dni Twardogóry - 2006"

>>> CZYTAJ WIĘCEJ <<<


O G Ł O S Z E N I E NR 1/2006
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 9 STYCZNIA 2006 ROKU

>>> CZYTAJ WIĘCEJ <<<

O KONKURSIE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU POPRZEZ UDZIAŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH W 2006 ROKU


NABÓR NA STANOWISKO
ds. opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy europejskich

>>> CZYTAJ WIĘCEJ <<<
--------------------------------------------------------------------
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. opracowywania projektów i pozyskiwana funduszy europejskich


DECYZJA

GNO - 7625-DŚ/02-09/05

12.12.2005 r.

w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa nawierzchni ulicy Dębowej, Topolowej, Klonowej, Sportowej, Kasztanowej i Bukowej w Twardogórze wraz z chodnikami, ścieżką pieszo - rowerową oraz przebudowie i rozbudowie istniejącego uzbrojenia podziemnego".

DECYZJA

GNO - 7625-DŚ/03-12/05

12.12.2005 r.

w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi: Bukowinka Gola Wielka, Zakrzów, Droźdzęcin, Świniary, Będzin, Brzeziny, Jeziora, Poręby, Grabek, Pajęczak, wesółka gm. Twardogóra".

ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/06-O-02/05

23.11.2005 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 46 235.02 Grabowno Wielkie"

ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/06-Z-01/05

23.11.2005 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 46 235.02 Grabowno Wielkie".

OGŁOSZENIE

GNO - 7625-DŚ/04-O-03/05

18.11.2005 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Wymianie istniejącej sieci wodociągowej Ø 100/150 długości 245 m oraz wymianie /remontu/ odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 300 (kamionka) o długości 60 m w ul. Długiej w Twardogórze".

ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/04-Z-04/05

18.11.2005 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Wymianie istniejącej sieci wodociągowej Ø 100/150 długości 245 m oraz wymianie /remontu/ odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 300 (kamionka) o długości 60 m w ul. Długiej w Twardogórze".

POSTANOWIENIE

GNO - 7625-DŚ/02-PR-06/05

14.11.2005 r.

Postępowanie w sprawie nie stwierdzenia konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w prowadzonym postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie i przebudowie nawierzchni ulicy Debowej, Topolowej, Klonowej, Sportowej, Kasztanowej i Bukowej w Twardogórze wraz z chodnikami, ścieżką - rowerową oraz przebudowie i rozbudowie istniejącego uzbrojenia podziemnego".

INFORMACJA

IT.7331-26/12/05

08.11.2005 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska...

OGŁOSZENIE

GNO - 7625-DŚ/05-O-05/05

31.10.2005 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na : "Przebudowie płyty Rynku wraz z sieciami w Twardogórze".

ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/05-Z-04/05

31.10.2005 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na : "Przebudowie płyty Rynku wraz z sieciami w Twardogórze".

INFORMACJA

IT.7331-12/18/05

27.10.2005 r.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (2001 r. Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm.), informuje że...

OGŁOSZENIE

GNO - 7625-DŚ/03-O-03/05

10.10.2005 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie i przebudowie nawierzchni ulicy Dębowej, Topolowej, Klonowej, Sportowej, Kasztanowej i Bukowej w Twardogórze wraz z chodnikami, ścieżką pieszo - rowerową oraz przebudowie i rozbudowie istniejącego uzbrojenia podziemnego" Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 2, 3 AM 22, obręb Twardogóra, nr 16/1, 149, 14/4, 63/1, 39/1, 1/10, 9/2, 1/3, 14/2, 13/2, 14/3, 14/1, 13/1, 98, 13/3, 64/1,40, 79, 77, 39/4 AM 23 obręb Twardogóra, nr 1, 22/2 AM 35 obręb Twardogóra oraz nr 195,34/9,34/4,34/5,36/19,39,213,40/7,41,214 AM l obręb Moszyce.


OGŁOSZENIE

GNO - 7625-DŚ/02-O-03/05

10.10.2005 r.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi: Bukowinka, Gola Wielka, Zakrzów, Droździęcin, Świniary, Będzin, Brzeziny, Jeziora, Poręby, Grabek, Pajęczak, Wesółka gm. Twardogóra ". Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działkach ewidencyjnych wskazanych przez wnioskodawcę w złożonym wniosku.


OGŁOSZENIE


10.10.2005 r.OGŁOSZENIE


10.10.2005 r.ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/03-Z-02/05

10.10.2005 r.

o wszczęciu postępowania.

ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/02-Z-02/05

10.10.2005 r.

o wszczęciu postępowania.

ZAWIADOMIENIE

GNO - 7625-DŚ/01-Z-01/05

19.09.2005 r.

o wszczęciu postępowania.
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej", zlokalizowanej na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 11 AM 16, obręb Twardogóra położonej przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze.OGŁOSZENIE z dnia 19.09.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 967/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA

ZARZĄDZENIE NR 956/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra

OGŁOSZENIE NR 4/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra


Informacja z dnia 15.07.2005 r.

Informacja z dnia 15.07.2005 r.

Ogłoszenie NR 2/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
strona 1 | strona 2

Ogłoszenie NR 3/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
strona 1 | strona 2

Zarządzenie nr 797/05

Zarządzenie nr 767/05

Zarządzenie nr 777/05

O G Ł O S Z E N I E NR 1/2005
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 12 STYCZNIA 2005 ROKU

załącznik nr 1 - format PDF

załącznik nr 1 - format DOC


Informacja z dnia 24.01.2005 r.

Informacja z dnia 10.01.2005 r.

Informacja z dnia 20.12.2004 r.

Informacja z dnia 01.12.2004 r.

Informacja z dnia 18.11.2004 r.

Informacja z dnia 23.11.2004 r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.11.2003 r.
Informacja dotycząca wydania decyzji nr 144/2003 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie Zakładu Produkcji Brykietów na działkach nr 19/2 i 19/1 AM 1 obręb Chełstówek, Gmina Twardogóra


Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej", zlokalizowanej na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 11 AM 16, obręb Twardogóra położonej przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze.

wprowadzono: 01-12-2008 09:22 (redaktor: Marcin Wrześniacki)
wersja do wydruku


Pozostałe wersje
Wybierz dokument

    Panel aktualizacyjny