Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Twardogóra 

Charakterystyka gminy

Gmina Twardogóra leży w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego – 46 km od Wrocławia. Liczy 1 miasto – Twardogórę oraz 18 sołectw. Powierzchnia gminy wynosi 16 799 ha, w tym miasto 829 ha. Gmina zajmuje obszar Wzgórz Trzebnickich i Twardogórskich, gdzie najwyższe wzniesienia mają wysokość 267,6 m n.p.m.. Kompleksy leśne zajmują około 45 % powierzchni gminy.

W północnej części gminy występuje wiele stawów należących do największego regionu hodowli karpia w Polsce – Stawów Milickich. Ta część gminy oraz teren sołectwa Olszówka znajdują się w obrębie Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy".

Umiarkowany klimat, wspaniałe lasy, pełne unikalnych okazów fauny i flory, czyste powietrze, woda ze źródeł głebinowych czynią z tych okolic atrakcyjne miejsce do rekreacji i wypoczynku. Twardogóra ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną i uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe, inwestycje produkcyjne, proekologiczne i turystyczne.

Dane teleadresowe

Gmina Twardogóra

ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra

tel. (071) 399 22 00, 315 80 85, fax (071) 31 58 142

internet: bip.twardogora.dolnyslask.pl,

               www.twardogora.pl

e-mail:    ratusz@twardogora.pl

Burmistrz

Jan Dżugaj
tel. (071) 399 22 00, fax (071) 315 81 42

e-mail: burmistrz@twardogora.pl

Zastępca Burmistrza

Jan Bernacki
tel. (071) 399 22 00, fax (071) 315 81 42

e-mail: wiceburmistrz@twardogora.pl

Sekretarz

Janina Czekajło
tel. (071) 399 22 47, fax (071) 315 81 42

e-mail: sekretarz@twardogora.pl

Skarbnik

Izabela Kłosowska
tel. (071) 399 22 24, fax (071) 315 81 42
e-mail: finanse@twardogora.pl

Województwo

dolnośląskie

Powiat

oleśnicki

Ludność gminy

12.900 (w tym miasto Twardogóra: 6.900)

Powierzchnia gminy

16 799 ha (w tym miasto Twardogóra: 829 ha)

Lasy

7.500 ha (tj. około 45 % powierzchni gminy)

Użytki rolne

7 560 ha (tj. 45,2 % powierzchni gminy)

wprowadzono: 22-09-2008 10:47 (redaktor: Marcin Wrześniacki)
wersja do wydruku


Pozostałe wersje
Wybierz dokument

    Panel aktualizacyjny