Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Twardogóra 


  >>>przejdź do nowej strony BIP<<<

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Twardogóra

Uwagi i błędy prosimy zgłaszać do zespołu redakcyjnego

Gmina to wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą wszyscy jej mieszkańcy. Działa ona na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), innych ustaw oraz Statutu Miasta i Gminy w Twardogórze – uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/54/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r.

    Panel aktualizacyjny